พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดระนอง

25 ส.ค. 2563      68 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดระนอง

วันที่ (25 ส.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดระนอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรัตนรังสรรค์ (กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25) ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อฝึกอบรมให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ก็มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีจิตอาสา สามารถทำงานด้านการงเสริมการท่องเที่ยวชุมชม การท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดระนอง ครั้งนี้ด้วย