ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

31 ส.ค. 2563      62 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ (31 ส.ค. 63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณบ้านทุ่งหงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พร้อมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้
ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้ บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยปลูกต้นไม้ 5 ชนิด ได้แก่ อินทนินบก อินทนินน้ำ อบเชย ตะเคียนทอง และมะฮอกกานี จำนวนกว่า 500 ต้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม เป็นการสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนผืนป่า ฟื้นฟูสภาพป่า ต้นน้ำ ลำธารที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ปลุกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า