โครงการเสริมทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

2 ก.ย. 2563      77 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ปิดอบรม โครงการเสริมทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) จัดโดยสำนักงานจังหวัดระนอง กลุ่มเป้าหมาย การอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ารับการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว โดยมีนางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ นักจัดรายการอาวุโส สถานีวิทยุ อสมท.จ.ระนอง และนายพรชัย เอี่ยมโสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนระนอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้
การอบรบได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอสั้น เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19 ในจังหวัดระนอง และในช่วงท้ายได้มีการโหวตคะแนนคลิปที่ทุกคนชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด และได้รับของรางวัลจากทางวิทยากรคุณโอ๋ พรชัย เอี่ยมโสภณ ไปครับ