เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด

12 ก.ย. 2563      194 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด

เมื่อวันที่ (12 ก.ย.63 ) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองระนอง โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และและประชาชนในชุมชน 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ประธานในพิธีกล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การติดต่อสื่อสาร เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือแม้แต่ของเล่นของเด็กในยุคปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเป็นของเล่น ก็กลายเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในยุคปัจจุบันไม่รู้จักกับการละเล่นพื้นบ้านไทย และการละเล่นพื้นบ้านไทย จึงค่อย ๆ หายไปจากสังคมไทย และอาจสูญหายไปในที่สุด
กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่า ความสำคัญ รวมทั้งปลุกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานการละเล่นพื้นบ้านของไทยให้คนรุ่นใหม่หวงแหนศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างยั่งยืนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 สี จัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมชาย-ทีมหญิง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กีฬาพื้นบ้าน จำนวน 7ประเภท คือ กีฬาชักเย่อ/กีฬาลิงอุ้มแตง/กีฬาวงล้อคู่ใจ/กีฬากระโดดเชือกสามัคคี/กีฬาวิ่งตะขาบ/กีฬาจงอางหวงไข่/ และกีฬาส่งไข่ให้ถึงฝั่ง

ภาพข่าว : เทศบาลเมืองระนอง