การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563

22 ก.ย. 2563      97 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563

วันที่ (21 ก.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง มอบหมายนายทวีวิทย์ รัตนวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดระนอง และนายวันใหม่ สุกนุ้ย เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสุขสำราญ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือตัวแทนที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 76 คน และเจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวน 152 คน เข้าร่วม

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา จำนวน 954 คน ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง
2. เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.เพื่อทำความข้าใจกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือผู้ที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมอบหมายให้ดูแลงานของกรมพลศึกษาและมีส่วนร่วมในการประเมินผลเจ้าหน้าที่พลศึกษา