การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์"

5 ต.ค. 2563      132 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์"

วันที่ (5 ต.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา The Princess Maha Chakri Sirindhorn‘s Cup "Tour of Thailand 2020" ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะทำงานฯ ร่วมประชุม

สำหรับเส้นทางการแข่งขันผ่าน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 1,298.10 กิโลเมตร และกำหนดผ่านจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2563 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 6 สเตจ ซึ่งการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดระนอง เส้นทางการแข่งขันจะอยู่ที่ สเตจที่ 4 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จุดเส้นทางเริ่มต้นจากเทศบาลเมืองชุมพร (ซ้ายมือ) -ผ่านอำเภอสวี-บ้านเขาทะลุ -อำเภอละอุ่น-อำเภอเมือง เข้าเส้นชัยที่เทศบาลเมืองระนอง ระยะทาง 137.45 กิโลเมตร และสเตจที่ 5 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 จุดเริ่มต้นจากเทศบาลเมืองระนอง-ผ่านอำเภอพะโต๊ะ-อำเภอหลังสวน-อำเภอละแม-อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง เข้าเส้นชัยที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 219.60 กิโลเมตร

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภททีมชาย แข่งขันระหว่างวันที่ 6-11ตุลาคม 2563 เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสงคราม -ผ่านเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร -ระนอง และสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1,040.32 กิโลเมตร มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีม 2.ประเภททีมหญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 เส้นทางภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 257.95 กิโลเมตร