เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

20 ต.ค. 2563      142 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

วันนี้ (20 ต.ค. 63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ระนอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนอง และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ศูนย์ AIC จังหวัดระนอง มีเป้าหมายการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับนโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Smart Farmer Young Smart Farmer และการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ โดยนำองค์ความรู้ ผลผลิตผลิตภัณฑ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนและจัดแสดง ซึ่งทาง AIC มีแผนที่จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดระนอง