จังหวัดระนองประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563

26 ต.ค. 2563      123 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนองประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ (26 ต.ค.63) เวลา 09.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง รับโล่ขอบคุณในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพรรษา 68 พรรษา “ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour Of Thailand 2020” จากนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง

สำหรับการประชุมฯ ประธานแจ้งให้ทราบ แนะนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 14 ราย และข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้แก่ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดงานอาบน้ำเพ็ญ@ระนอง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และการจัดเตรียมโครงการและงบประมาณที่จะนำเสนอ ครม.สัญจร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต