สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

4 พ.ย. 2563      114 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

วันนี้ (4 พ.ย. 63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ได้ให้สัมภาษณ์กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลทำวิทยานิพจน์