พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

12 พ.ย. 2563      124 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิธีเปิดป้ายวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

วันนี้ (12 พ.ย.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) เป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา