การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล ประเทศไทย ณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

18 พ.ย. 2563      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล ประเทศไทย ณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

วันนี้ (18 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ประเทศไทย ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งการประชุมเพื่อให้ประเด็นของกรอบกลยุทธ์ฯ สามารถบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้จริง โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง