การประชุมเพื่อหารือแผนการดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ จังหวัดระนอง

18 พ.ย. 2563      29 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมเพื่อหารือแผนการดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ จังหวัดระนอง

วันนี้ (18 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานในการประชุมเพื่อหารือแผนการการดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ตามที่ ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่างไทย-เมียนมาร์ โดยมีผศ. ดร.นฤมล ทับจุมพล รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมเพื่อหารือแผนการดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ จังหวัดระนอง ให้เป็นแนวทางที่ตรงกับความต้องการของจังหวัดระนองให้มากที่สุด