การประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

25 พ.ย. 2563      40 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันนี้ (25 พ.ย 63) เวลา 09.30 น. ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม

โดยก่อนวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้มอบรางวัล “เสมาพิทักษ์” ปี 2563 จำนวน 5 ราย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระนอง ปี 2563 จำนวน 10 ราย และแนะนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง นายภาคิน วานิชดี สถิติจังหวัดระนอง นายสุวัฒน์ นวลขาว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงระนอง นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ