การประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2563

29 ธ.ค. 2563      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ (29 ธ.ค.63) ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

โดยก่อนวาระการประชุม ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง กล่าวรายงานผู้ได้รับรางวัล”เพชรพลศึกษา”จากกรมพลศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบรางวัล“เพชรพลศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้กับนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และนายนิรุธ ปานโรจน์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอกะเปอร์ โดยรางวัลเพชรพลศึกษานี้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

ซึ่งการประชุมได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดระนอง การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

///ส.ปชส.ระนอง/ภาพ/ข่าว