การประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1/2564

27 เม.ย. 2564      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (27 เม.ย.64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ซึ่งประธานได้แจ้งให้ทราบเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2564 เกี่ยวกับสถานการณ์ covid 19 ในปัจจุบัน และมาตรการเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดระนอง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ต่อมาได้สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และเร่งติดตามเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ