การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2/2564

28 พ.ค. 2564      52 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (28 พ.ค.64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ซึ่งประธานได้แจ้งให้ทราบเรื่องสถานการณ์ covid 19 ในปัจจุบันของจังหวัดระนอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำงานหลังสถนการณ์ covid 19 การเข้าสู่ฤดูฝนของจังหวัดระนอง และการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันcovid 19 จังหวัดระนอง

ต่อมาได้สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนของหน่วยงาน และเร่งติดตามเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของฝ่ายท่องเที่ยว และฝ่ายกีฬา