ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง (ล่องแพเปียก คลองลัดโนด)

2 มิ.ย. 2564      54 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง (ล่องแพเปียก คลองลัดโนด)

วันที่ (2 เม.ย.64) เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายอุทัย คำเทียมแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง (ล่องแพเปียก คลองลัดโนด) ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลม่วงกลวง โดยมีนายปรีชา หัสจักร ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับรู้แบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง หลังจากนั้นได้สอบถามถึงปัญหาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความต้องการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง