จังหวัดระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

3 มิ.ย. 2564      64 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันนี้ (3 มิ.ย.64) นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณประเพณีของสังคมไทย และมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน